aimarch
AIM_ARCHITEKCI S.C. AGATA SKOWRONEK-ZYCH, MARCELI ZYCH

01.O NAS

Jesteśmy architektami z doświadczeniem w projektowaniu architektury i architektury wnętrz zdobytym podczas pracy w różnych pracowniach projektowych. Znajdujemy wspólny język w tworzeniu architektury a podejmowane zawodowe wyzwania oraz kontakt z Klientem pozwalają nam na spojrzenie z innej perspektywy i rozwój swoich zainteresowań. Skutecznie łączymy wymagania i normy techniczne z oczekiwaniami inwestorów, tworząc funkcjonalne i dostosowane do potrzeb użytkowników przestrzenie.

02.PROJEKTY

01. OBIEKTY BIUROWE

02. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

03. WNĘTRZA KOMERCYJNE

04. WNĘTRZA PRYWATNE

03.OFERTA

1.

GROMADZENIE INFORMACJI WYJŚCIOWYCH.


 • Informacje dot. kultury i polityki PG, roli i charakteru planowanej inwestycji
 • ustalenie kluczowych wartości i celów istotnych dla projektowania
 • pozyskanie i zapoznanie się z wewnętrznymi regulacjami
 • ustalenie standardu, oczekiwanego poziomu cen, budżetu, kluczowych terminów realizacji/ rozpoczęcia użytkowania
 • ustalenie schematu organizacji oraz relacje zachodzące między działami
 • liczba pracowników, szczebel, specyfikacja pracy informacje o zapotrzebowaniach i wymaganiach, w szczególności media, teletechnika i teleinformatyka
 • ustalenie preferencji użytkownika co do wyposażenia i rozwiązań
 • inwentaryzacja lub pozyskanie dokumentacji dot. stanu wyjściowego
2.

III ETAPY PROJEKTOWE.


1. PROJEKT KONCEPCYJNY

Etap projektu przewiduje wstepny projekt w 2 wariantach w ścisłej wzajemnej współpracy.Działanie to ma na celu ustalenie optymalnego rozwiązania technicznego, funkcjonalnego i estetycznego koncepcji

2.PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Etap uszczegółowienia fazy koncepcyjnej.

3. NADZÓR AUTORSKI, PRACE DODATKOWE

 • dyspozycyjność w trakcie trwania budowy
 • kontrola zgodności z zatwierdzonymi projektami wykonawczymi
 • nadzór wykonawstwa technicznego w ustalonych czasowo odstępach
 • 04.KONTAKT

  793 003 144 503 069 605 pracownia@aimarch.pl