O firmie aiM z Chorzowa 

Biuro architektoniczne AiM ARCHITEKCI powstało w Chorzowie w 2012r. Jesteśmy zespołem, które dzieli podobne pasje - podróże, fotografia, sport, muzyka oraz najważniejsze - architektura. Wspólne jednak nie oznacza te same. Mamy bardzo różne postrzeganie świata, dzięki czemu nasze projekty często pod wpływem różnicy zdań stają się ciekawym połączeniem dwóch projektantów oraz i najważniejszej osoby w procesie projektowania - inwestora.

Wcześniejsza praca w biurach architektonicznych pozwoliła nam na spojrzenie na architekturę innymi oczami, co w pewnym sensie również odbiło się na naszym projektowaniu. Idąc drogą zawodową głównym kierunkiem okazała się branża przemysłowa.
Posiadamy doświadczenie przy projektowaniu budynków technologicznych, uży-teczności publicznej, obiektów mieszkaniowych oraz w projektowaniu wnętrz. Róż-norodność projektów, wykonywanie różnych zleceń jest bardzo istotne w naszym zawodzie, pozwala spojrzeć na architekturę z różnych stron, zagadnień, wizji i designu. Z przyjemnością wykorzystujemy te doświadczenia, aby nasze projekty były coraz lepsze. Poprawiamy w nich funkcjonalność, prostotę, ekonomię budynku, logikę rozwiązań, a zarazem kładziemy nacisk na odczuwanie i wrażenie architektury.
Przy tworzeniu kompleksowych projektów architektoniczno-budowlanych na stałe współpracujemy z projektantami branżowymi.

 

Marceli Zych

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia IAPR do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (nr uprawnień 71/SLOKK/2017/II).
Doświadczenie zdobył w katowickich pracowniach architektonicznych.

 

Agata Skowronek-Zych

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia IARP do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (nr uprawnień 19/SLOKK/2013). Doświadczenie zdobywała w bytomskiej i katowickiej pracowni architektonicznej.

Współpracujemy również na stałe z firmami branżowymi które wykonują dla nas projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, oraz firmami które tworzą dla nas dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji np. Środowiskowych, wodnoprawnych, raporty środowiskowe, ekspertyzy techniczne, budowlane oraz wiele innych.

architekt rysowanie planu

projektowanie wnętrza próbniki szkice